Przepływ wody w korytach

Natężeniem przepływu lub krótko przepływem nazywa się ilość wody przepływającej przez przekrój poprzeczny koryta otwartego lub przewodu zamkniętego w jednostce czasu.

Wielkość tę oznacza się symbolem Q. Natężenie przepływu wyraża się w jednostkach objętości na jednostkę czasu (m3/s, dm3/s, l/min).

Podaj wymiary wewnętrzne korytka

Szerokość [s]
Wprowadzona wartność nie jest liczbą!
Głębokość [h]
Wprowadzona wartność nie jest liczbą!
Rodzaj materiału korytka
 • be Beton
 • tw Tworzywo sztuczne
 • po Polimerobeton

Obliczenia - zestawienie wyników

Natężenie przepływu [Q] w korytku [l/s]

SPADEK [%]
WYPEŁNIENIEf [CM]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - - - - -

Wybierz na suwakach żądane wartości lub wpisz w pola znajdujące się obok nich

 • Rodzaj materiału korytka
  • be Beton
  • tw Tworzywo sztuczne
  • po Polimerobeton
 • Powierzchnia przekroju czynnego F [mm^2]

  100
 • Spadek %

  1
 • Obwód zwilżony Oz [mm]

  10

Natężenie przepływu Q [l/s]

Podstawowe pojęcia

W odróżnieniu od przepływów w rurociągach, w których woda płynie pełnym przekrojem a ruch wody nie zależy od układu osi rurociągu lecz od spadku ciśnienia, w rowach, kanałach i rzekach zwanych korytami otwartymi, woda płynie ze swobodnym zwierciadłem wody, nad którym panuje ciśnienie atmosferyczne. Rozpatrywany poprzednio przepływ w rurociągach nazywany jest przepływem ciśnieniowym. W przypadku przepływu wody przewodem podziemnym ale nie pełnym przekrojem, tzn. gdy występuje swobodne zwierciadło wody, przewód taki pod względem hydraulicznym zaliczany jest do koryt otwartych czyli ściślej do przewodów o przepływie bezciśnieniowym. Wszystkie rozważania dotyczą ruchu ustalonego (trwałego), tzn. przepływu, którego obraz nie ulega zmianie w czasie a wielkości opisujące ruch wyrażone są w postaci funkcji zależnej wyłącznie od położenia.
 •  F Powierzchnia przekroju czynnego F [mm^2] Przekroju poprzeczny kanału otwartego, tj. dno i ściany boczne kanału (cieku), które mogą być zwilżone wodą.
 •  % Spadek % Spadek linii dna kanału wyrażony procentowo.
 • Oz Obwód zwilżony Oz [mm] Obwodem zwilżonym jest suma Oz = 2h + s, gdzie s jest szerokością korytka, a h jest mokrą wysokością ściany bocznej korytka.
Copyright © 2023 Bielbet. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie GRUPA WEB-COM