Krata trawnikowo-drogowa

Krata trawnikowo-drogowa

KRATA TRAWNIKOWO-DROGOWA

Przekroje techniczne : Tabela techniczna > KRATA TRAWNIKOWO-DROGOWA
Dostępne opcje:
Klasa Opis Kolor Długość Szerokość Kod produktu Certyfikat Ilość szt na palecie
B125
A15
C250
D400
czarna
- - - 0443 Załączniki 240
B125
A15
C250
D400
zielona
- - - 0444 Załączniki 240

KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET jest nowoczesnym rozwiązaniem utwardzenia i stabilizacji podłoża.

Pozwala na powiększenie powierzchni biologicznie czynnej; podczas opadów atmosferycznych kratka stabilizuje grunt i zabezpiecza pojazdy przed ugrzęźnięciem; umożliwia naturalną cyrkulację wody; budowa kraty daje bardzo dobre warunki dla wegetacjitrawy; zwiększa nośność nawierzchni przejazdowych i traników; niska waga kraty ułatwia sprawny montaż i transport.

KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET składa się z systemu komór, tworzących w zarysie zespół sześciennych struktur oraz wyposażona w cztery kołki stabilizujące ją w podłożu. Posiada zaczepy łączeniowe, służące do montażu w układ tworzący jednolitą powierzchnię stabilną w poziomie i w pionie.O wymiarach 335x338x40mm produkowana jest standardowo w kolorze czarnym i zielonym. Wykonana z polietylenu o dużej gęstości o symbolu HDPE, uzyskiwanego również z procesu recyklingu odpadu tworzyw sztucznych.


 

Przeznaczenie:

KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET jest przeznaczona do stosowania w inżynierii komunikacyjnej dla dróg publicznych i wewnętrznych:

KATEGORIA I

-Nawierzchnie dla stanowisk postojowych dla samochodów cieżarowych,

-Nawierzchnie przeznaczone dla ruchu i jezdni manewrowych:

  • pobocza dróg,

  • osiedlowe drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych, dojazdy do biurowców i obiektów produkcyjnych,

  • drogi dojazdowe i place manewrowe zdłuż bloków mieszkalnych i obiektów przemyslowych,

KATEGORIA II

-Nawierzchnie chodników i parkingów dla pojazdów o ciężarze ≤ 2500 kg:

  • ścieżki i ciągi pieszych w prakach (tylko z obsiewem trawą),

  • wjazdy do garaży,

  • stanowiska do przyczep campingowych,

  • parkingi samochodowe,

-Zabezpieczenia i umocnienia:

  • osłona przestrzeni wokół drzew rosnących wzdłóż chodników,

  • umacnianie obrzeży rowów odwadniających,

  • zabezpieczenie skarp przed erozją;

W przypadku stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych oraz nawierzchni dla ruchu manewrowego kratka może być stosowana w systemie z innymi betonowymi elementami płytowymi.


 

Warunki stosowania:

KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET może być stosowana:

-z obsiewem trawą,

-z wypełnieniem kruszywem.

 

Krata trawnikowo-drogowa Bielbet nie powinna być montowana w temperaturze otoczenia poniżej 5°C, należy również zwrócić uwagę aby temperatura materiału nie była mniejsza niż 5°C.

Copyright © 2024 Bielbet. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie GRUPA WEB-COM